ยอมรับข้อตกลง

Premium Seat (ที่นั่งชั้น 1)

เฮฮาสนุกสนาน
ค่าเข้างาน 100 บาท มางานได้ทุกวัน
ที่นั่งเป็นแบบมาก่อนได้เลือกก่อน

Exclusive Seat (ที่นั่งชั้น 2)

เงียบสงบหรูหรา
ค่าเข้างานวันละ 100 บาท
เลือกที่นั่งตอนจ่ายเงินหน้างาน

กฎกติกาและข้อบังคับ

ยอมรับข้อตกลง